Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 5, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0163

Điện thoại:

Email: kenhthongtintuyensinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapdongdo.com/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 7504/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 04/11/2002

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 77/GCNĐKHĐ-SLĐTXH

- Ngày cấp: 20/09/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 5, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0163

Điện thoại:

Email: kenhthongtintuyensinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapdongdo.com/