Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 14, ngõ 5 phố Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0165

Điện thoại:

Email: tc cnktdngoai@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: heucollege.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 14, ngõ 5 phố Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0165

Điện thoại:

Email: tc cnktdngoai@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: heucollege.edu.vn