Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0168

Điện thoại:

Email: trungcapcongnghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.trungcapcongnghehanoi.edu.vn

Giới thiệu

Với slogan là: “Widening Horizons” – “Rộng Mở Những Chân Trời” - Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội hướng đến mục tiêu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nhằm mang đến những chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sinh viên. Tập thể sư phạm Nhà trường đồng tâm, nhất trí đặt tiêu chuẩn chất lượng và tính chuyên nghiệp lên hàng đầu trong mọi hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhà trường luôn hướng tới mục tiêu cuối cùng trong mọi hoạt động đó là tận tâm phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội và lấy mục tiêu này làm cơ sở để tạo ra một môi trường học tập hiệu quả, bền vững

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1693/QD-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 30/10/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 28/GCNDKGD-SLDTBXH

- Ngày cấp: 29/06/2017

- Nơi cấp: Sở Lao Động-Thương Binh và Xã Hội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0168

Điện thoại:

Email: trungcapcongnghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.trungcapcongnghehanoi.edu.vn