Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đông Á

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 9, Quốc Lộ 23B, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0174

Điện thoại:

Email: tc ktktdonga@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://kt ktdonga.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 9, Quốc Lộ 23B, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0174

Điện thoại:

Email: tc ktktdonga@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://kt ktdonga.vn/