Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

Thông tin chung

Địa chỉ: Nhà E, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0182

Điện thoại:

Email: ktm@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.enre.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Số: 5528/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 28/10/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Số 55/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Sở lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khí tượng học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thuỷ văn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Nhà E, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0182

Điện thoại:

Email: ktm@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.enre.edu.vn