Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0185

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.thuongmaihanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 5392/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 17/09/2001

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 54/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0185

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.thuongmaihanoi.edu.vn/