Chọn trường

Trường Trung cấp Thông tinTruyền thông Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0186

Điện thoại:

Email: info@himc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://himc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0186

Điện thoại:

Email: info@himc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://himc.edu.vn/