Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 73 Đường Cổ Bi Huyện, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0188

Điện thoại:

Email: tc congnghiephanoi@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://congnghiephanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 73 Đường Cổ Bi Huyện, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0188

Điện thoại:

Email: tc congnghiephanoi@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://congnghiephanoi.edu.vn/