Chọn trường

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Tầng 8, nhà A2,Trường Sân khấu Điện Ảnh, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0189

Điện thoại:

Email: hanoifinance@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcaptaichinhhanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tầng 8, nhà A2,Trường Sân khấu Điện Ảnh, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0189

Điện thoại:

Email: hanoifinance@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcaptaichinhhanoi.edu.vn/