Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Số 11 Bộ Quốc phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCT1601

Điện thoại:

Email: truongtcn11@yahoo.com

Fax: 02113.841.680

Website: tcn11.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCT1601

Điện thoại:

Email: truongtcn11@yahoo.com

Fax: 02113.841.680

Website: tcn11.edu.vn