Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1601

Điện thoại:

Email: ytevinhphuc@moet.edu.vn

Fax: 02113.721.068

Website: yduocvinhphuc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 184/2001/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 19/01/2001

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/5/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1601

Điện thoại:

Email: ytevinhphuc@moet.edu.vn

Fax: 02113.721.068

Website: yduocvinhphuc.edu.vn