Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1602

Điện thoại:

Email: truongvhnt.vp@gmail.com

Fax: 02113.861.380

Website: truongvhntvinhphuc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1602

Điện thoại:

Email: truongvhnt.vp@gmail.com

Fax: 02113.861.380

Website: truongvhntvinhphuc.edu.vn