Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 349 Trường Trinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1603

Điện thoại:

Email: daotaotruongktxd@gmail.com

Fax: 02113.863.062

Website: www.ktxdnv.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 349 Trường Trinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1603

Điện thoại:

Email: daotaotruongktxd@gmail.com

Fax: 02113.863.062

Website: www.ktxdnv.edu.vn