Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1604

Điện thoại:

Email: tccnvp@yahoo.com.vn

Fax: 02113.867.125

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: TCD1604

Điện thoại:

Email: tccnvp@yahoo.com.vn

Fax: 02113.867.125

Website: