Chọn trường

Trường Cao đẳng Thống kê

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1902

Điện thoại:

Email: tunguyenngoc22@yahoo.com

Fax: 0(0222)3811.404

Website: http://www.cos.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1902

Điện thoại:

Email: tunguyenngoc22@yahoo.com

Fax: 0(0222)3811.404

Website: http://www.cos.edu.vn/