Chọn trường

Trường Cao đẳng Thống kê

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1902

Điện thoại:

Email: cdthongke@bacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cos.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thống kê là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Tổng cục Thống kê- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường được thành lập ngày 23 tháng 8 năm 2004 theo Quyết định số 4700/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Trường Cao đẳng Thống kê có gần 20 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 6 chuyên ngành, hệ cao đẳng có 9 chuyên ngành (đang mở thêm chuyên ngành) và liên kết đào tạo Đại Học, Thạc Sỹ. Nhà trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo môi trường tốt nhất cho giảng dạy, học tập ...

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4700/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 23/08/2004

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 403/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 28/12/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Hệ thống thông tin kinh tế
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phiên dịch tiếng Anh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhân lực
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thống kê
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thống kê doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1902

Điện thoại:

Email: cdthongke@bacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cos.edu.vn/