Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Quản lý và Công nghệ

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1903

Điện thoại:

Email: dongdostar@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1255/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 17/09/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 25/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 17/04/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1903

Điện thoại:

Email: dongdostar@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: