Chọn trường

Trường Cao đẳng Thương mại

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 45, Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0403

Điện thoại: 02363759580

Email: hongtuancms@gmail.com

Fax: 02363811179

Website: www.cdtm.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3167/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 26/06/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Lô 10, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (028) 3929 5988

Email: info@.hsc.edu.vn

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Bảo hiểm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phiên dịch tiếng Anh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị bán hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhân sự
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 45, Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0403

Điện thoại: 02363759580

Email: hongtuancms@gmail.com

Fax: 02363811179

Website: www.cdtm.edu.vn