Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương CCI

Thông tin chung

Địa chỉ: 331 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: 1903

Điện thoại:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn

Giới thiệu

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập ngày 10 tháng 05 năm 2005

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 44/2005/QĐ - UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 10/05/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 23/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 12/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 331 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: 1903

Điện thoại:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn