Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5103

Điện thoại:

Email: tcndtntag@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapnghedantocnoitruag.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1886/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 25/08/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh An Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 25/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Sở LĐ-TB và XH tỉnh An Giang

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng cây lương thực, thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5103

Điện thoại:

Email: tcndtntag@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapnghedantocnoitruag.edu.vn/