Chọn trường

Trường Trung cấp Bách khoa Bắc Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1917

Điện thoại:

Email: phanduongbkbn@gmail.com

Fax: 0222.3.818.399

Website: bkbn.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 957/QD-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 18/09/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 27/

- Ngày cấp: 24/07/2017

- Nơi cấp: Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1917

Điện thoại:

Email: phanduongbkbn@gmail.com

Fax: 0222.3.818.399

Website: bkbn.edu.vn