Chọn trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thuỷ I

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2104

Điện thoại:

Email: caodanggtvtduongthuy1@gmail.com

Fax: 0220.3752.519

Website: http://www.caodangduongthuy1.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 252/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 21/01/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 371/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 30/10/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khảo sát địa hình
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý công trình đường thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị du lịch MICE
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa máy tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành khai thác máy tàu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng công trình thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xử lý dữ liệu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển phương tiện thủy nội địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển tàu biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2104

Điện thoại:

Email: caodanggtvtduongthuy1@gmail.com

Fax: 0220.3752.519

Website: http://www.caodangduongthuy1.edu.vn