Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: 239 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2107

Điện thoại:

Email: caodangytehd@gmail.com

Fax: 02203.892.302

Website: http://www.caodangytehd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 246/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 28/02/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 208/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 04/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 239 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2107

Điện thoại:

Email: caodangytehd@gmail.com

Fax: 02203.892.302

Website: http://www.caodangytehd.edu.vn