Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 34, Tổ 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Mã trường: CDD6203

Điện thoại:

Email: cdkt.dtec@gmail.com

Fax: 02153810872

Website: www.dtec.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Mã trường: CDD6203;

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1973/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 09/04/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 17/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 29/3/2021

- Nơi cấp: Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hành chính văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hợp tác xã
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán tin học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán vật tư
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 34, Tổ 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Mã trường: CDD6203

Điện thoại:

Email: cdkt.dtec@gmail.com

Fax: 02153810872

Website: www.dtec.edu.vn