Chọn trường

Trường Cao đẳng Hải Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2106

Điện thoại:

Email: xuanbac.hd68@gmail.com; vanquyengv@gmail.com

Fax: 0220.3890.219

Website: http://www.caodanghaiduong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 03/2016/CNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 12/05/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hợp tác xã
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thuỷ lợi tổng hợp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư ký văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện - Thiết bị trường học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Việt Nam học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2106

Điện thoại:

Email: xuanbac.hd68@gmail.com; vanquyengv@gmail.com

Fax: 0220.3890.219

Website: http://www.caodanghaiduong.edu.vn