Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ

Thông tin chung

Địa chỉ: Cộng Hoà, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: TCT2101

Điện thoại:

Email: cdncgdb@gmail.com

Fax: 0220.3882922

Website: http://www.cdngiaothongduongbo.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Cộng Hoà, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: TCT2101

Điện thoại:

Email: cdncgdb@gmail.com

Fax: 0220.3882922

Website: http://www.cdngiaothongduongbo.edu.vn