Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30 phố Tống Duy Tân, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: TCD2105

Điện thoại:

Email: vhntdlhd@gmail.com

Fax: 0220.3852333

Website: http://www.vhntdlhd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 205/2000/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 25/01/2000

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 205/2000/QĐ-UB

- Ngày cấp: 25/01/2000

- Nơi cấp: UBND tỉnh Hải Dương

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30 phố Tống Duy Tân, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: TCD2105

Điện thoại:

Email: vhntdlhd@gmail.com

Fax: 0220.3852333

Website: http://www.vhntdlhd.edu.vn