Chọn trường

Trường CĐ Công nghệ Viettronics

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 118 Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0309

Điện thoại:

Email: hieutv@viettronics.edu.vn

Fax: 0225.3726.972

Website: www.viettronics.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2445/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 29/05/2003

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 375/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 10/11/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 118 Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0309

Điện thoại:

Email: hieutv@viettronics.edu.vn

Fax: 0225.3726.972

Website: www.viettronics.edu.vn