Chọn trường

Trường CĐN Bách Nghệ

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 196/143 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDD0303

Điện thoại:

Email: daotaobachnghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.bachnghe.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 196/143 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDD0303

Điện thoại:

Email: daotaobachnghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.bachnghe.edu.vn