Chọn trường

Trường CĐN Lao động – Xã hội Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDD0305

Điện thoại:

Email: cdnldxhhp@gmail.com

Fax: 02253.842.724

Website: www.cdnldxhhp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 05/2016/CNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 24/05/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDD0305

Điện thoại:

Email: cdnldxhhp@gmail.com

Fax: 02253.842.724

Website: www.cdnldxhhp.edu.vn