Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCT0301

Điện thoại:

Email: daotaoximang@gmail.com

Fax: 0225.3821809

Website: www.daotaoximang.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1719/QĐ-BXD

- Ngày ban hành Quyết định: 12/12/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ xây dựng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

An toàn lao động
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phân tích cơ lý hóa xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sản xuất bao bì xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sản xuất xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCT0301

Điện thoại:

Email: daotaoximang@gmail.com

Fax: 0225.3821809

Website: www.daotaoximang.vn