Chọn trường

Trường TC Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 159 Phương Khê, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCT0302

Điện thoại:

Email: bantuyensinhtckt@gmail.com

Fax: 02253544629

Website: www.tpc.edu.vn

Giới thiệu

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng là trường công lập, được thành lập theo Quyết định số 573 ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất nước, Nhà trường đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đa cấp học, ngành học đáp ứng yêu cầu của người học và của xã hội; đồng thời từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đổi mới nội dung chương trình đào tạo; thực hiện gắn đào tạo với sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội tìm việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo cho Tổng công ty và cho xã hội hơn 30 nghìn công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 15 nghìn cán bộ kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành và xã hội, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 573/QĐ-BXD

- Ngày ban hành Quyết định: 16/4/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Xây dựng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1941/GCNĐKBS-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Sở lao động thương binh xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cấp, thoát nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cốp pha - giàn giáo
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cốt thép - hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Gia công và lắp dựng kết cấu thép
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị hệ thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện - nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 159 Phương Khê, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCT0302

Điện thoại:

Email: bantuyensinhtckt@gmail.com

Fax: 02253544629

Website: www.tpc.edu.vn