Chọn trường

Trường TCN Khu kinh tế Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0302

Điện thoại:

Email: truongtcnthuynguyen@gmail.com

Fax: 0225.3874168

Website: www.heza.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0302

Điện thoại:

Email: truongtcnthuynguyen@gmail.com

Fax: 0225.3874168

Website: www.heza.edu.vn