Chọn trường

Trường TCN Giao thông vận tải Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 514 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0305

Điện thoại:

Email: gtvthp@gmail.com

Fax: 0225.3777732

Website: www. truonggtvthp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2067/2017/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 09/8/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Thành phố Hải Phòng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 3564/GCNĐKBS-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 13/12/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH Hải Phòng

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xử lý dữ liệu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 514 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0305

Điện thoại:

Email: gtvthp@gmail.com

Fax: 0225.3777732

Website: www. truonggtvthp.edu.vn