Chọn trường

Trường TC Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 2/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0307

Điện thoại:

Email: kinhte kythuat@haiphong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 2/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0307

Điện thoại:

Email: kinhte kythuat@haiphong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: