Chọn trường

Trường TC Chuyên nghiệp Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0309

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0225.757669

Website: www.hpg.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0309

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0225.757669

Website: www.hpg.edu.vn