Chọn trường

Trường TC Chuyên nghiệp Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0309

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0225.757669

Website: www.hpg.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 924/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 04/06/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 2375/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 29/08/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương Binh xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị cơ sở dữ liệu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0309

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0225.757669

Website: www.hpg.edu.vn