Chọn trường

Trường TC Bách khoa Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: số 138 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0310

Điện thoại:

Email: homicoedu@gmail.com

Fax: 0225.3843332

Website: bachkhoahp.com.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 138 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0310

Điện thoại:

Email: homicoedu@gmail.com

Fax: 0225.3843332

Website: bachkhoahp.com.vn