Chọn trường

Trường TC Bảo Châu

Thông tin chung

Địa chỉ: số 29 Lực Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0311

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 29 Lực Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0311

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: