Chọn trường

Trường TC Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 36 Hào Khê, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0312

Điện thoại:

Email: vanhoa@haiphong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vhntdlhaiphong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sáng tác âm nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 36 Hào Khê, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: TCD0312

Điện thoại:

Email: vanhoa@haiphong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vhntdlhaiphong.edu.vn