Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2202

Điện thoại:

Email: chy@moet.edu.vn

Fax: 0221 3865 502

Website: http://www.caodangyhy.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3816/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 29/05/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 297/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 03/08/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2202

Điện thoại:

Email: chy@moet.edu.vn

Fax: 0221 3865 502

Website: http://www.caodangyhy.edu.vn