Chọn trường

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2206

Điện thoại:

Email: bants.cbk@moet.edu.vn

Fax: 0221 3943 916

Website: http://www.bkih.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: 04/05/2018

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2206

Điện thoại:

Email: bants.cbk@moet.edu.vn

Fax: 0221 3943 916

Website: http://www.bkih.edu.vn