Chọn trường

Trường Trung cấp KT KT CN Việt Hàn

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: TCD2208

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: 04/05/2018

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: TCD2208

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: