Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông Xây dựng Việt Úc

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: TCD2403

Điện thoại:

Email: trvietuc@gmail.com

Fax: 0226 3885882

Website: http://truongnghevietuc.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: TCD2403

Điện thoại:

Email: trvietuc@gmail.com

Fax: 0226 3885882

Website: http://truongnghevietuc.com