Chọn trường

Trường TCN Y Dược Hà Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 26, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: TCD2405

Điện thoại:

Email: tcbkhanam@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.yduochanam.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 26, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: TCD2405

Điện thoại:

Email: tcbkhanam@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.yduochanam.edu.vn