Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3702

Điện thoại:

Email: hoainhonvst@gmail.com

Fax: 02563661705

Website: HTTP://hoainhonvst.edu.vn

Giới thiệu

trung cấp chính quy

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1868/ QĐ-CTUBND

- Ngày ban hành Quyết định: 04/09/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bình Định

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 04/CNĐKBS-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 28/07/2012

- Nơi cấp: Sở Lao Động TB & XH Bình Định

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã trường: TCD3702

Điện thoại:

Email: hoainhonvst@gmail.com

Fax: 02563661705

Website: HTTP://hoainhonvst.edu.vn