Chọn trường

Trường CĐ xây dựng NĐ

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: CDT2502

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0228.3682839

Website: http://cdxdnd.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đảm bảo chất lượng, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng và một số lĩnh vực liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định, khu vực đồng bằng Nam Sông Hồng và cả nước. Nhà trường đã và đang xây dựng để trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, đào tạo cử nhân cao đẳng, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là địa chỉ tin cậy trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tên giao dịch quốc tế: Nam Dinh Construction College

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: CDT2502

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0228.3682839

Website: http://cdxdnd.edu.vn