Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: 297, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: CDD2701

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.cdyteninhbinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6757/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 08/10/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 253/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 297, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: CDD2701

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.cdyteninhbinh.edu.vn