Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2702

Điện thoại:

Email: tcktktdlnb@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://tcktktdl.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2702

Điện thoại:

Email: tcktktdlnb@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: https://tcktktdl.edu.vn/