Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Quốc tế

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Km 10 Ninh Bình Hà Nội, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2705

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0299.3 833425

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Km 10 Ninh Bình Hà Nội, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2705

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0299.3 833425

Website: