Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Km2, Quốc Lộ 1 A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2707

Điện thoại:

Email: trungcapnb@gmail.com

Fax: 0229.3872642

Website: http://tccdnb.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km2, Quốc Lộ 1 A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2707

Điện thoại:

Email: trungcapnb@gmail.com

Fax: 0229.3872642

Website: http://tccdnb.edu.vn