Chọn trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: CDD0501

Điện thoại:

Email: tcdkythuatvacongnghehg@gmail.com

Fax: 02193.810.227

Website: http://caodangkythuatcongnghehg.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1957/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 20/12/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 58/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 03/07/2018

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Vận hành nhà máy thủy điện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã trường: CDD0501

Điện thoại:

Email: tcdkythuatvacongnghehg@gmail.com

Fax: 02193.810.227

Website: http://caodangkythuatcongnghehg.edu.vn/